Shchepkinas Michailas Semenovičius pateikia trumpą garsaus aktoriaus biografiją. Schepkino Michailo Semenovičiaus trumpa biografija vaikams Schepkino Michailas Semenovičius gimė 1788 m. Lapkričio 18 d. (Krasnoe kaimas), asmeninių baudžiauninkų, grafo G. S. šeimoje.